Dobrý Bože, ležím v posteli a vkladám sa do tvojich dobrotivých rúk. Daj, nech v nich nájdem útočisko plné dôvery. Spočívam v tvojom láskyplnom náručí ako dieťa v matkinom objatí. Objím ma túto noc svojou láskou a svojím pokojom. Osloboď ma od všetkého, čo na mňa dolieha. Daj mi schopnosť jednoducho padnúť do tvojho náručia, v dôvere, že ma zachytíš a že mi dopraješ pokojný spánok. Amen.

Anselm Grün

Tip na knihu: Modlitba