Svätý Michal Archanjel, patrón dobrej voľby, spolu s tebou stojím pred Bohom, Otcom môjho bytia a mojich osobných dejín. Verím, že má plán pre môj život a neprestajne sa mi prihovára vo svojom slove a v životných udalostiach.

Svätý Michal Archanjel, ty si premohol satana mečom Božieho slova a celou bytosťou si si vybral Boha. Vypros mi milosť prijímať vnuknutia Ducha Svätého a pomôž mi počúvať hlas Božieho Syna, aby som mohol/la rozpoznať a vybrať si cestu zhodujúcu sa s Božou vôľou. Chcem Pána chváliť aj vtedy, keď mi ukáže životnú cestu v manželstve, aj vtedy, keď ma vyzve na cestu zasväteného života.

Svätý Michal Archanjel, modli sa za mňa, aby som mal/a odvahu nasledovať hlas Božieho volania. Nech bude moja voľba v súlade s tvojím volaním a tvojou voľbou.

Kto je ako Boh! Kto je ako Boh! Kto je ako Boh!

Amen.

Sláva Otcu…

Tip na knihu: 21 dní s Michalom Archanjelom