Modlitba otcov

Modlitby otcov založil podľa vzoru Modlitieb matiek diakon Maurice Williams.

Modlitby otcov sú stretnutia otcov, ktorí sa chcú spolu modliť a podporovať sa. Sú určené pre otcov a mužov. Otcovia sa pravidelne stretávajú v skupinkách dvoch až ôsmich mužov či už doma, v kostole, alebo hocikde inde, aby sa spolu modlili za všetkých otcov a ich rodiny.

Modlitba č. 1

Pane, náš Bože, ďakujeme Ti za dar otcovstva.
Prosíme Ťa o pomoc, keď sme v ťažkostiach
a keď zlyhávame vo svojej úlohe
milovať a ochraňovať naše rodiny.

Chceme sa odvrátiť od vecí,
ktoré nás od Teba oddeľujú.
Prosíme Ťa, usmerňuj naše životy
a inšpiruj nás vo všetkom, čo robíme.

Pane, daj nám silu a veď nás,
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali naše pravé miesto otcov v spoločnosti
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Panny Márie.

Prosíme Ťa o ochranu všetkých žien a detí,
ktoré si nám zveril do opatery,
chráň ich pred každým zlom
a škodlivými vplyvmi.

Žehnaj Modlitby matiek,
Modlitby otcov a Deti viery,
aby ich naďalej viedol Duch Svätý. Amen.

Tip na knihu: Porozumenie s otcom

Modlitba č. 2

Otče, ďakujem Ti za dar rodiny, za ktorú teraz prosím a ktorej týmto vyprosujem Tvoje požehnanie.
Daj nech som so svätým Jozefom, mojím sprievodcom, vždy pripravený obetovať sa za nich.
Požehnaj moju manželku, ktorú si mi dal za ženu zdieľajúc v nej svoje úžasné dielo stvorenia.
Nech ju vedie Panna Mária a pomáha jej nájsť pokoj a milosť.
Svojím životom a prítomnosťou požehnaj aj moje deti.
Nech je príklad Tvojho Syna základným kameňom, na ktorom budú stavať svoje životy,
a nech je pre nich evanjelium zdrojom nádeje a pomoci.
Prosím ťa, Otče, ochraňuj a požehnaj moju rodinu.
Dohliadni na nás, aby sme v sile Tvojej lásky mohli vzrastať a dosiahnuť dar pokoja,
ako živá cirkev pod jednou strechou a boli sme tak svedkami Tvojej slávy vo svete. Amen.