Svätý Michal Archanjel, knieža a vodca anjelských zborov, príď na pomoc nám, ľuďom ohrozeným mocnosťami temnosti i tohoto sveta. Veď sme boli stvorení na Boží obraz a podobu a vykúpení životom, smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, aby sme boli chrámami, v ktorých prebýva Duch Svätý, Otec i Syn. V tebe, Boží archanjel, má Cirkev svojho strážcu, ochrancu              a patróna. Ty, ktorý spasených privádzaš do nebeskej blaženosti, ochraňuj nás, putujúcich po tejto zemi. Daj, aby sme sa po prekročení prahu smrti mohli pripojiť k spaseným a spolu s nimi vytvoriť spoločenstvo svätých. Kým nás Pán nepovolá k sebe, vyprosuj nám, prosíme, silu premáhať pokušenia a vytrvať v láske k Ježišovi a Márii, Božej Matke. Skrze Krista, nášho Pána Amen.