Drahý svätý Jozef, opora rodín, ty si žil v Nazarete v blaženom rodinnom kruhu, v ktorom si dal kresťanským manželom, otcom i matkám, príklad svätého spoločného života. Ty si osobitný ochranca kresťanských rodín; preto ti zverujeme do ochrany nás manželov, svoje deti a celú našu rodinu. Pre tvoju nežnú lásku a úctu, ktorou si sa vinul k svojej neveste a manželke, prosíme ťa, ženích Panny Márie a pestún Pána Ježiša, zachovaj medzi nami opravdivú, vernú a čistú lásku a vyprosuj nám pokoj a svornosť, aby sme sa čoraz viac podobali Svätej rodine, a tak získali hojné Božie požehnanie. Amen.

Tip na knihu: Manželstvo v tajomstvách ruženca