Svätý Jozef, patrón umierajúcich, ty si mal milosť umrieť v náručí Ježiša a Márie. S veľkou dôverou ťa prosím, stoj pri mne v hodine smrti spolu s Pannou Máriou, Pomocnicou kresťanov, a vypros mi dokonalú ľútosť nad hriechmi, dôveru v Božie milosrdenstvo, odovzdanosť do Božej vôle, aby som prijal smrť ako pokánie a volal sväté mená Ježiš, Mária, Jozef.

Ježiš, Mária, Jozef, vám zverujem svoje srdce i svoju dušu.

Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji.

Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji. Amen.

Tip na knihu: Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!