Svätý Páter Pio, milosrdný a horlivý kňaz hlásajúci Božiu spravodlivosť a milosrdenstvo, obraciame sa na teba so žiadosťou, aby si nás svojou príkladnou svätosťou a láskavým srdcom priviedol bližšie k Pánovi Ježišovi

Prosíme ťa, svätý Páter Pio, aby si nás viedol cestou pokory, modlitby a oddanosti Božej vôli, ako si ty sám nasledoval Krista a obetoval sa pre spásu duší.

Pomôž nám prijať Božie vôľu v našich životoch so statočnosťou a oddanosťou, ako si aj ty prijal svoje utrpenia a kríže.

Svätý Páter Pio, prosíme ťa, aby si nás ochraňoval svojím mocným orodovaním a modlitbami v našich ťažkostiach a skúškach a aby si nás priviedol k hlbokej oddanosti k Božej láske.

Nech nás tvoj príklad svätosti inšpiruje a posilňuje na našej ceste k večnému životu. Amen.

Tip na knihu: 365 dní s Pátrom Piom