Svätý Michal Archanjel, ochranca svätej Cirkvi, my, hoci nehodní žiadať tvoju pomoc, predsa sa spoliehame na Tvoju dobrotu. Veď ty pomáhaš každému, kto sa k tebe s dôverou utieka. Obraciame sa na teba spolu s našimi anjelmi strážcami za účasti všetkých nebeských zástupov, ktoré sú svedkami našej nádeje v teba. Volíme si ťa za nášho ochrancu a zástancu. Sľubujeme, že ako tvoji ctitelia budeme šíriť túto pobožnosť k tebe. Sprevádzaj nás počas celého nášho života, aby sme nikdy ani skutkami, ani myšlienkami neurazili Pána Boha. Ochraňuj nás od všetkých diabolských pokušení, zvlášť proti viere a čistote. V čase našej smrti nám vypros u Pána pokoj a voveď nás do večnej radosti. Amen.

Tip na knihu: 100 modlitieb k anjelom