Svätý Ján Nepomucký, ochranca tajomstiev viery a zvestovateľ Božej pravdy, obraciam sa na teba so svojimi prosbami (vymenovať svoje úmysly) a s dôverou v tvoje orodovanie. Ty, ktorý si svojím životom statočne svedčil o vernosti Bohu a ochrane zverených tajomstiev, prosím ťa, prijmi moje úprimné modlitby.

Prosím ťa, svätý Ján, aby si mi pomohol v zachovaní vernosti v mojom živote a v práci a aby som bol schopný byť dôveryhodným prostredníkom Božej milosti vo svete. Naplň ma odvahou vyznávať vieru bez ohľadu na prekážky. Posilni ma vo chvíľach pokušenia, aby som zostal verný Kristovi a jeho evanjeliu.

Svätý Ján Nepomucký, prosím ťa, prijmi moje pokorné prosby a oroduj za mňa pred Božím trónom. Pomôž mi niesť kríž života so statočnosťou a oddanosťou, ako si to robil aj ty. Nech som schopný nasledovať Krista až do konca svojich dní, a tak dosiahnem večnú radosť v nebeskej sláve. Amen.

Tip na knihu: Sada: Blízki Bohu i ľuďom 1 + 2 (v darčekovej kazete)