Slávne knieža nebeských vojsk, svätý Michal Archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohoto temného sveta a proti zlým duchom. Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.

Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov. Oni boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi. Učiň, aby bol anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi.

Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista. Plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života. Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti, rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti.

Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov. Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Tip na knihu: Zjavenia svätého Michala Archanjela