Milosrdný Bože, počas tohto Pôstneho obdobia ti vzdávam vďaku za tvoju nekonečnú lásku a milosť. Prosím ťa, pomôž mi otvoriť si srdce pre pokánie a obrátenie, aby som sa mohol/mohla k tebe priblížiť, a tak nasledovať tvoj príklad lásky a milosrdenstva. Pomôž nám odolať pokušeniam sveta a venovať sa duchovnému rastu prostredníctvom modlitby, pôstu a skutkov lásky. Požehnaj nás, Pane, v tejto dobe a daj nám silu a vytrvalosť vo vyznávaní našej viery.

Svätý Bože, prosíme ťa, aby si nás viedol k úprimnému obráteniu a hlbokej zbožnosti. Odpusť nám naše hriechy a pomôž nám obrátiť sa od svetských pokušení a obrátiť sa k tebe so všetkou našou oddanosťou. Naplň nás tvojím Duchom Svätým, aby sme mohli žiť podľa tvojej vôle a prinášať ovocie Ducha vo svete. Žehnaj nás, Pane, a posilni nás vo viere, aby sme ti mohli slúžiť a viesť iných k tvojej láske a milosrdenstvu. Amen.

Tip na knihu: Posolstvá vytrvalosti na Pôstne obdobie