Modlitba k svätému Charbelovi

Svätý Charbel, ty konáš zázraky,

uzdravuješ choroby a riešiš beznádejné situácie.

Zhliadni na nás a vypros nám u Boha milosť,

o ktorú ťa prosíme, a pomáhaj nám nasledovať Tvoj svätý a cnostný život.

Amen