Sv. Jozef, mocný duchovný otec, bráň ma pred hriechmi tela.

Ježiš povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

Ty si postrach zlých duchov, prosím, aby si ma chránil pre žiadostivosťou, nemorálnymi túžbami srdca a nečistými skutkami na mojom tele.

Pomôž mi, aby som neurážal(a) Boha.

Tu a teraz sa pripútavam k tebe a všetko obetujem za to, čo je dobré, pravdivé a krásne.

Milujem ťa, sv. Jozef, a ďakujem ti, že si môj duchovný otec. Amen.

Tip na knihu: Zasvätenie sa svätému Jozefovi