Najmilší Ježišu, priateľ kňazov, denne posielaj všetkým kňazom sedem darov Ducha Svätého, aby boli všetko všetkým v živote i v smrti. Udeľ im trpezlivosť s maličkými, súcit s chorými, pokoru pri chudobných, odvahu proti nepriateľom tvojej svätej Cirkvi. Urob ich neúnavnými pri vyučovaní, ochotnými pri udeľovaní sviatostného pokánia, štedrými pri rozdávaní svätého prijímania. Nech sú nebezpeční pre peklo a všetkých jeho spojencov, zato však poslovia mieru pre všetkých ľudí dobrej vôle. Nech všade, kam sa vydajú, zavíta tvoj mier, a nech ten, komu žehnajú, je požehnaný aj tebou, Bože. Sprav ich apoštolmi, urob ich svätcami! Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.