Modlitba pre zničenie prekliatí
Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku / manžela), deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám: bieda, chudoba, hlad, nahota, utrpenia, straty, porážky a pády, či poníženosť, zapríčinené našimi hriechmi ako aj hriechmi našich predkov. Nech všetky tieto prekliatia budú zničené mocou Presvätej Krvi a Životodarného Kríža nášho Pána Ježiša Krista. Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nášho života a života našich detí, a priniesli zo sebou prekliatie, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista a podriadia sa Jeho poriadku a vôli. Nech týmto démonom bude zakázané vrátiť sa späť k nám a našim rodinám v mene Ježiša Krista.
Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku/manžela), za deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť nasmerované na nás: panika, strach, triaška, napätie, bieda, prehnane obavy, nepokoj, zapríčinené našimi hriechmi, alebo hriechmi našich predkov. Pane Ježišu, sám si sa stal prekliatím, aby tak už viac žiadne prekliatia nemali nad nami moc v Tvojom mene Ježiš. Nech všetci démoni, ktorí nás cez tieto prekliatia mučia, budú zviazaní v Tvojom mene svätými anjelmi a archanjelmi a to bez akéhokoľvek škodlivého vplyvu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista a podriadia sa Jeho poriadku a vôli. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaniajucim sa Tebe Bože.
Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku/manžela), deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám, skrze naše hriechy, alebo hriechy našich predkov v pohlavnej oblasti. Nech sú zničené všetky tieto prekliatia pochadzajúce z rôznych sexuálnych úchyliek a nečistoty, nemravných rečí, oplzlých vtipov, rozvodov a separácii. Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nás cez tieto prekliatia, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš, svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.
Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku/manžela), za deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám, cez naše hriechy krádeže, nepoctivosti, zlodejstva, finančných podvodov a klamstiev, ako aj hriechy našich predkov. Nech všetci démoni, ktorí vstúpili do nás cez tieto prekliatia, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi, bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.
Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku/manžela), za deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám, cez naše hriechy modloslužby, alebo cez hriechy našich predkov. Nech bude zničené každé prekliatie modloslužby, tyrania, vlády peňazí, materiálnych veci, uctievania falošných bohov, účasti na tajných spolkoch, špiritizme, okultizme, čiernej mágii, ľudových liečiteľov, chiropraktikov, vykladačov kariet a veštcov, na horoskopoch, poverách, veštení, vudu bábik, liečivých kryštálov, pyramíd, kuracích pazúrov a podkov ako aj iných okultných praktikách či poverách. V mene Ježiša Krista znič Pane, každé prekliatie chamtivosti, nevery, zlozvykov, alkoholizmu, fajčenia, narkománie, hriešných zábav. Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nás cez tieto prekliatia, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.
Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku/manžela), za deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé chorobné prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám: choroby srdca, vysoký krvný tlak, závraty, nevoľnosť, suchoty v ústnej dutine, žalúdočné vredy, choroby pečene, kĺbov, kosti, artrózy, osteoporózy, preťaženie nervového systému, psychickej únavy, emočnej a citovej nevyrovnanosti, nespavosť, amnézia, záchvaty zúrivosti a nepríčetnosti, duchovnej slepoty a hluchoty, stresov, depresie, cukrovky, zvyšeného cholesterolu, zápalov čriev a iných (môžeme menovať iné choroby). Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nás cez tieto prekliatia, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.
Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku / manžela), deti a celú moju rodinu, a všetkých ktorých máme radi, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám, či uvalené priamo na nás, a to od známych, či našich nepriateľov, alebo rodičov (vyslov mená), susedov, učiteľov, rodičov iných deti, sluhov, slúžok, alebo kňazov, či iných duchovných, cigánov…… Prekliatia zrady, sklamania, prenasledovania inými ľuďmi, nariekania, nadávok, ohováraní, politikárčenia, intríg nenávisti a závisti. Nech všetci démoni, ktorý používaju alebo používali týchto ľudí za účelom uvrhnutia kliatby, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.
Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku / manžela), deti a celú moju rodinu a za všetkých, ktorých máme radi, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené priamo na nás, útoky, trápenia, smútok, strach, nenávisť, agresivita, pomstychtivosť, egoizmus, osamelosť, vnútorna prázdnota, migrény, samoodmietania, brutality, zverstva, únosov deti. Nech sú okamžite zničení v mene Ježiša Krista. Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nás cez tieto prekliatia, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.
Milovaný Otče, očistení Krvou nášho Pána Ježiša Krista uvoľnení od každého prekliatia a naplnený Tvojím Svätým Duchom Ťa prosíme o požehnanie skrze Tvoje Slovo. Ja a moja (manželka/manžel) a deti, nech sú požehnané v meste i v dedine, nech je požehnané ovocie našej práce, odmena za prácu a všetko naše počínanie. Nech sú požehnané naše sýpky, špajze, komory a chladničky. Nech sú požehnané naše deti v učení, v práci, v odpočinku, manželstve ako aj vo všetkom, čo konajú a budú konať. Nech sme požehnaní, či prechádzame alebo odchádzame z nejakého miesta. Ak sa k nám približuje démon jednou cestou, nech od nás uteká siedmimi cestami. Zošli Pane svoje požehnanie na nás. Otvor nám Pane, pokladnice Svojich drahocenných pokladov, aby sme prosperovali v duchovnej, materiálnej, finančnej, či fyzickej oblasti nášho života. Nech všetci vidia, že sme nositeľmi Tvojho znaku a vážia si nás, pretože sme zasvätený Tebe. Daj nám Pane svoju milosť zostať verní Tebe počas celého našho života. Prosíme Ťa o milosť, pre nás a budúce generácie verne Ti slúžiť a nevybočovať naľavo, či napravo s priamej cesty Tvojich prikázaní. Amen.
Zdroj: sedliska.estranky.sk