Modlitba za môjho budúceho chlapca

Nebeský Ocko, dôverujem ti! Verím, že túto veľkú túžbu po láske si mi dal do srdca ty. Prosím, pomôž mi pripraviť svoje srdce, aby som milovala láskou, akou ty miluješ – láskou, ktorá nie je sebecká a nehľadí len na svoje dobro, ale láskou, ktorá je trpezlivá, ktorá odpúšťa, ktorá upriamuje na teba a privádza k večnému životu.

Pošli mi do cesty chlapca, ktorému budem môcť darovať svoje srdce a s ktorým budem môcť kráčať v manželstve za večným životom. Veď ma a nedopusť, aby som mu niekedy ublížila. Požehnaj každý jeho krok a buď ochrancom jeho srdca. Chráň ho pred pokušením a pripravuj jeho srdce na úlohu manžela a otca. Daj, nech v našej budúcej rodine nájde radosť a poslanie, nech sa necíti byť zviazaný záväzkami manžela a otca, ale nech nájde v ich vernom plnení svoje šťastie a pokoj. Formuj jeho srdce, aby bol trpezlivý, láskavý a aby do našej rodiny vnášal tvoj pokoj.

Vyprosujem mu veľa milostí, aby kráčal po tvojich cestách a s radosťou napĺňal tvoj plán pre jeho život.

Amen.

Tip na knihu: Výstup na horu manželstva