„Modlite sa ku mne skrze slzy mojej matky.“

Korunku k Máriiným krvavým slzám dostala 8. novembra 1929 sestra Amália, spoluzakladateľka Inštitútu misionárok ukrižovaného Ježiša v Brazílii. Pán Ježiš jej v jednom videní odovzdal obsah tejto modlitby a povedal: „Modlite sa ku mne skrze slzy mojej matky. O čokoľvek ma budú ľudia prosiť skrze slzy mojej matky, rád im to dám.“

Raz Matka Božia, držiac v rukách ruženec so svetlými zrnkami, povedala sestre Amálii: „Dieťa moje, poviem ti o ruženci, čo držím v rukách. Nazvala som ho Korunkou sĺz. Keď si tu pri mne a vidíš korunku v mojich rukách, pamätaj, že označuje milosrdenstvo, lásku a bolesť… Táto korunka z mojich blahoslavených sĺz ti hovorí o tom, že Matka ťa miluje. Využi tento dar. Modli sa s dôverou a láskou.“ A potom ju uistila: „Môj syn si ma chce osobitne uctiť a s radosťou udelí všetky milosti vďaka mojim slzám. Táto korunka bude slúžiť na obrátenie hriešnikov a najmä posadnutých zlým duchom.“ Matka Božia vyjadrila túžbu, aby sa v rodinách a kláštoroch z lásky k nej modlievali korunku k jej krvavým slzám každý deň o 19. hodine. 15. mája 1934 Apoštolská stolica schválila túto pobožnosť.

Korunka k Máriiným krvavým slzám má veľkú moc pri potláčaní sily nášho protivníka – diabla. Dňa 21. novembra 1982 Matka Božia plakala krvavými slzami v soche Ruže duchovnej v talianskej obci Erbano. Povedala: „Modlite sa Korunku ku krvavým slzám! Šírte ju! Zlý duch musí odísť z toho miesta, kde sa modlí táto korunka.“

Ako sa modliť Korunku k Máriiným krvavým slzám?

Modlitba na začiatok

Ukrižovaný Spasiteľu! Kľačiac pri tvojich nohách obetujeme ti slzy Tej, ktorá ťa sprevádzala vrúcnou a súcitnou láskou na tvojej bolestnej krížovej ceste. Daj, ó, dobrý Učiteľ, aby sme porozumeli ponaučeniu, ktoré nám dávajú bolestné slzy tvojej svätej matky, aby sme tvoju vôľu plnili na zemi a tak sa stali hodnými v nebi ťa po celú večnosť chváliť a velebiť. Amen. Korunka sa skladá zo siedmich častí. Každá časť obsahuje modlitbové výzvy.

Na veľkých zrnkách

„Ó, Ježišu, zhliadni na Máriine krvavé slzy a bolesťami prebodnuté srdce Tej, ktorá ťa na zemi najviac milovala a v nebi ťa najvrúcnejšie ľúbi.“

Na malých zrnkách

„Ó, Ježišu, vyslyš naše prosby pre bolestné slzy tvojej najsvätejšej matky!“ (sedemkrát)

Na zakončenie siedmich častí

„Ó, Ježišu, zhliadni na Máriine krvavé slzy a bolesťami prebodnuté srdce Tej, ktorá ťa na zemi najviac milovala a v nebi ťa najvrúcnejšie ľúbi.“ (trikrát)

a

„Ó, Mária, Matka lásky, bolesti a milosrdenstva! Prosíme ťa, spoj svoje prosby s našimi, aby Boží Syn Ježiš, na ktorého sa pre tvoje slzy s dôverou obraciame, milostivo vypočul naše volanie a udelil nám okrem milostí, ktoré týmto ružencom vyprosíme, aj korunu večného života. Amen.“

Túto i iné modlitby nájdete v knihe Posledné Máriino volanie, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.