Svätá Rafka strávila posledných sedem rokov svojho života pripútaná na lôžko. Na pravom pleci mala hlbokú, bolestivú ranu od kľúčnej kosti, ktorá jej prerazila kožu. Rana jej päť rokov krvácala. Svätica sa nikdy nesťažovala, iba ustavične opakovala: „Zjednocujem sa s ranou na Ježišovom pleci.“

Okrem toho zvykla hovoriť spolusestrám: „Sestry, nezabúdajte na šiestu ranu – tá sužovala Ježišovo plece, na ktorom niesol ťažký kríž našich hriechov.“

Tip na knihu: Svätá Rafka: Kvet Libanonu

K cti Ježišovej šiestej rany sa zvykla modlievať šesťkrát Otče náš a šesťkrát Zdravas’, Mária. Aj my si môžeme uctievať Pánovu šiestu ranu tak, ako nás to naučila svätá Rafka.

Otče náš (6x)

Zdravas’, Mária (6x)