V roku 1464 sa Najsvätejšia Panna Mária zjavila dominikánovi blahoslavenému Alanovi z La Roche a odporúčala mu vo svojom mene propagovať modlitbu ruženca a zakladať ružencové bratstvá. Odovzdala mu aj 15 prisľúbení pre tých, ktorí sa budú modliť ruženec:

 1. Ten, kto mi bude slúžiť modlitbou posvätného ruženca, získa výnimočné milosti.
 1. Sľubujem svoju osobitnú ochranu a najväčšie milosti všetkým, ktorí sa budú modliť ruženec.
 1. Ruženec sa stane zbraňou proti peklu, zničí žiadostivosť, zmenší hriechy, zvíťazí nad heretikmi.
 1. Spôsobí, že budú prekvitať čnosti a dobré skutky; u Boha získa hojné odpustenie pre duše; usmerní srdcia, aby nemilovali svet a jeho márnosti; pozdvihne ich k tomu, aby túžili po večných záležitostiach.
 1. Duša, ktorá sa mi zverí modlitbou ruženca, nezahynie.
 1. Ten, čo sa bude nábožne modliť posvätný ruženec a bude zároveň uvažovať o svätých tajomstvách, nezažije nešťastie, nezakúsi Boží hnev, nezomrie náhlou smrťou; obráti sa, ak je hriešnikom; ak je spravodlivý, vytrvá v milosti a dosiahne večný život.
 1. Ten, kto bude mať skutočnú úctu k ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 1. Tí, čo sa budú verne modliť ruženec, budú mať v živote i pri smrti Božie svetlo a plnosť jeho milostí.
 1. Oslobodím z očistca tých, ktorí mali úctu k posvätnému ružencu.
 1. Verné deti ruženca si zaslúžia vysoký stupeň chvály v nebi.
 1. Modlitbou ruženca získate všetko, o čo prosíte.
 1. Všetkým, ktorí budú šíriť ruženec, budem pomáhať v ich potrebách.
 1. Od svojho božského Syna som dostala prisľúbenie, že všetci obrancovia ruženca budú mať za orodovníkov celý nebeský dvor počas života i v hodine smrti.
 1. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú mojimi synmi a bratmi môjho jediného Syna Ježiša Krista.
 1. Úcta k môjmu ružencu je veľkým znakom predurčenia pre nebo.

Viac nájdete v knihe Posledné Máriino volanie, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.