„Najväčší trik, aký kedy diabol urobil, bolo presvedčiť svet, že neexistuje.“

Veriť v démonov sa nemusí zdať veľmi „moderné“, ale to nič nemení na skutočnosti, že diabol je reálny! Katolícka cirkev stále učí o realite démonov v našom dnešnom svete; Svätý Otec pápež František túto skutočnosť osobitne zdôraznil. Je to dôležité, pretože je ťažké bojovať proti veciam, o ktorých ani neuznávate, že existujú.

Tu je 5 najbežnejších mýtov o démonoch:

Mýtus 1: Démoni v skutočnosti neexistujú
Pravda: Démoni nie sú len metaforou či poetickým vyjadrením zla. Božie zjavenie a učenie Cirkvi sú jasné: démoni sú skutoční a aktívni vo svete práve teraz.

Mýtus 2: Exorcizmus nie je skutočný
Pravda: Exorcizmus nie je len pre filmy: v skutočnosti Ježiš vykonával exorcizmus v evanjeliách a Cirkev vždy pokračovala v tomto aspekte jeho služby, dokonca až do súčasnosti. Vatikán v skutočnosti ponúka špeciálne školenie pre kňazov, ktorých ich biskup vymenoval za exorcistov, a ak ste prijali katolícky krst, dostali ste menší exorcizmus.

Tip na knihu: Diabolské posadnutia a exorcizmus

Mýtus 3: Okultné praktiky sú len neškodná zábava
Pravda: Okultné praktiky sa niekedy môžu skutočne stretnúť so skutočnými démonmi, a preto sú veľmi nebezpečné a hriešne. Katechizmus to objasňuje:

KKC 2116 Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. Používanie horoskopov astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu.

Mýtus 4: Aj keď démoni existujú, nemôžu nič urobiť
Pravda: Démoni sú v skutočnosti veľmi zapojení do ľudských záležitostí, väčšinou nás pokúšajú zhrešiť a opustiť Krista. V zriedkavých situáciách môžu osobu obťažovať explicitnejšie alebo sa dokonca zapojiť do posadnutia. Mnoho svätých sa zapojilo do výslovného a fyzického boja s démonmi.

Mýtus 5: S démonmi nemôžeme nič robiť
Pravda: Je toho veľa, čo môžeme urobiť! Náš Pán, Ježiš Kristus, definitívne porazil mocnosti temnoty a s jeho milosťou sa môžeme oslobodiť aj od ich vplyvu. Väčšinou ide o časté prijímanie sviatostí, modlitbu, pokánie a snahu o svätosť. V ojedinelých prípadoch to môže znamenať vyhľadať pomoc vyškoleného a riadne oprávneného exorcistu.

Zdroj: churchpop, Obrázok: Tamtiež