Modlitba Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.

Zdravas‘, Mária, milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Zdravas‘, Mária…

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

Zdravas‘, Mária…

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia