Sestru Alžbetu Sillevoortovú v belgických Antverpách považovali lekári v roku 1657 za nevyliečiteľne chorú. V tomto položení si dala vyrobiť šnúru a dala ju požehnať na počesť svätého Jozefa, potom sa ňou opásala a modlila sa pred obrazom svätca. 10. júna pocítila, že jej modlitby boli vypočuté, a úplne zdravá vstala z postele. Svedectvá lekárov, vrátane jedného protestanta, vylúčili akékoľvek pochybnosti o tom, že sa udial veľký zázrak. Mnoho chorých začalo napodobňovať sestru Alžbetu v nosení šnúry a veľký počet zázračných uzdravení ukázal, aká príjemná bola táto oddanosť svätému Jozefovi. 19. septembra 1859 schválil požehnávanie šnúry a praktizovanie tejto pobožnosti, ako súkromnej tak i verejnej, blahoslavený pápež Pius IX. (dekrétom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí), čím udelil veľa odpustkov tým, ktorí nosia šnúru svätého Jozefa.

Ako to 26. augusta 1864 defi noval pápež Pius IX., táto pobožnosť je určená na získanie pomoci svätého Jozefa vo všetkých duchovných a časných potrebách, najmä v oblasti čistoty, ktorá je vlastná každému stavu. Šnúra svätého Jozefa má byť biela, ľanová, vlnená alebo bavlnená a má byť na nej sedem uzlov na počesť siedmich bolestí a siedmich radostí svätého patriarchu; nosí sa pod oblečením na spôsob opaska. Požehnáva ju kňaz, ktorý má na to poverenie.

Obrad požehnania zázračnej šnúry:
V. Naša pomoc v mene Pánovom.
R. Ktorý stvoril nebo i zem.
V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím

Modlime sa.
V. Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa o požehnanie † tejto šnúry, aby osoba, ktorá ju bude nosiť, prebývala pod ochranou svätého Jozefa, vyhla sa každému nebezpečenstvu a získala zdravie pre telo i dušu. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.

Tento úryvok pochádza z knihy Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.