Katolícke uzdravenie je − jedným slovom − vzkriesenie. Spomeňte si na scénu: „Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: ‚Lazár, poď von!‘“ (Jn 11, 43). Kristus prichádza, aby uzdravil to, čo je mŕtve, zlomené, spiace, zranené, neusporiadané alebo choré − telesne či duchovne. Ďalším slovom pre uzdravenie je vykúpenie. Kristus vykupuje našu chorobu spôsobenú hriechom a rany, ktoré s ňou súvisia. Keď uvažujeme o evanjeliách, vidíme, že Ježiš telesne uzdravil mnoho ľudí, ale netreba zabúdať na to, že niekedy najprv odpustil hriechy človeka, a až potom uzdravil telesný neduh, čím ukázal, že byť v poriadku po duchovnej stránke je prioritou.

Počas pätnástich rokov mojej práce v zdravotníckej oblasti som spoznala mnohých ťažko chorých, ktorí boli jednými z najviac uzdravených ľudí, akých som kedy stretla. Napríklad, mám dve priateľky, ktoré sú na invalidnom vozíku, Renee a Mary Ann. Renee je kvadruplegičkou odo dňa, keď tesne pred svadbou utrpela zlomeninu v oblasti krku. Mary Ann sa zase nakazila chorobou, ktorá ju pripútala na invalidný vozík. Tieto matky a manželky vyžarujú radosť, pokoj, hlbokú múdrosť a očividnú svätosť. Každý deň trpia a určite by uvítali uzdravenie. Modlíme sa na tento úmysel, no ony zostávajú na invalidných vozíkoch a vo všetkom chvália Boha. Kristovo uzdravujúce milosrdenstvo ich obklopuje – na ich invalidných vozíkoch.

Renee, uznávaná katolícka speváčka, napísala (o Bohu) tieto slová: „Čo ak sú skúšky tohto života Božím milosrdenstvom v prestrojení? Čo ak tvoje uzdravenie prichádza cez slzy? Čo ak nás tisícky bezsenných nocí majú priviesť k poznaniu, že si blízko?“ Môžeme považovať aj kapituláciu, úplné poddanie sa, za druh uzdravenia? V zázračnej mariánskej svätyni v Lurdoch nie sú všetci fyzicky uzdravení, no každý pútnik sa stretá s dotykom uzdravujúceho milosrdenstva. Bola som svedkom úžasných zázrakov na eucharistických obradoch uzdravenia, najmä v chudobnejších krajinách. Vo viere prosíme. V nádeji veríme. Čakáme. V dôvere prijímame. Boh od nás očakáva, že budeme prosiť o uzdravenie, ktoré potrebujeme. Vždy je správne, ak sa modlíme za uzdravenie s vedomím, že Boh uzdravuje svojím vlastným prekvapivým spôsobom a v čase, ktorý on uzná za vhodný.

Otec Sy Nguyen, istý priateľ diecézneho kňaza, nedávno zažil zázračné uzdravenie. Otec mal veľmi vážnu nehodu na motorke a mesiace strávil v nemocnici, kde podstúpil štrnásť chirurgických zákrokov. Jeho pravá noha bola vážne zranená. Vytvorili sa na nej dva vredy a rany sa nehojili. Problém bol taký vážny, že lekár zvažoval reálnu možnosť amputácie. Z Oratória svätého Jozefa v Montreale v Kanade sa v tom čase práve vrátil jeden farník, ktorý mu odtiaľ priniesol fľaštičku s olejom. Otec Nguyen sa modlil, aby sa svätý Andrej Bessette prihováral za jeho uzdravenie a nalieval olej priamo na otvorené rany. Nasledujúci deň mokvajúce vredy zaschli, noha otca Nguyena sa začala hojiť a bola zachránená. Na znak poďakovania Pánovi a svätému Andrejovi Bessetemu za vykonaný zázrak zorganizoval minulé leto púť úcty a vďakyvzdania do jeho zázračnej svätyne. Milosrdenstvo sa prejavuje v prosbe, čakaní, prijímaní a akceptovaní Božieho spôsobu uzdravenia.

Tento úryvok pochádza z knihy Božie uzdravujúce milosrdenstvo, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.