Ježiš, vo svojej krvi si slávil svadbu s Cirkvou, svojou Nevestou, ktorá vyšla z tvojho prebodnutého srdca, a povýšil si manželstvo uzavreté týmto sobášom na sviatosť; požehnaj náš zväzok a našu lásku. Daruj nám silu prekonávať každú skúšku a zostať vernými nerozlučiteľnej zmluve, ktorú sme uzavreli pred tvojím oltárom. Žehnaj naše deti a daj, aby rástli podľa túžob tvojho srdca. Amen.

Túto modlitbu nájdete v knihe Modlitby ku Kristovej krvi, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.