1. deň

Najmocnejší anjel, môj strážca, pre tvoj odpor voči hriechu, lebo je urážkou Boha, ktorého miluješ čistou a dokonalou láskou, vypros mi od Pána skutočnú a neutíchajúcu bolesť nad mojimi vinami a neoblomnú nenávisť voči každému hriechu, aby som od tejto chvíle až do konca svojho života nikdy viac neurazil Boha.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

2. deň

Môj anjel strážca, najvznešenejší nebeský duch, pre nesmiernu blaženosť, ktorú prežívaš pri pohľade na odhalenú Božiu tvár, pričom ma zároveň bedlivo opatruješ, vypros mi od Pána milosť neustále kráčať vo svetle Božej prítomnosti, aby som až do svojho posledného výdychu žil v zhode s kresťanským životom.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

3. deň

Svedomitý uskutočňovateľ Božej vôle a môj strážca, pre bdelé a láskyplné plnenie úloh môjho ochrancu a sprievodcu, ktoré ti Boh zveril, vypros mi od Pána milosť, aby som bol až do poslednej chvíle môjho života odhodlaný presne spoznať a splniť všetko, čo odo mňa Boh žiada.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

4. deň

Anjel strážny, môj najhorlivejší zástanca, pre úlohu ochraňovať ma na všetkých mojich cestách ako matka, ktorá pestuje v náručí svoje krehké dieťatko, ťa prosím, vzďaľuj odo mňa všetky príležitosti k hriechu a osloboď ma od všetkých nebezpečenstiev, ktoré ma môžu priviesť k tomu, že urazím Boha. Pomáhaj mi s ľahkosťou kráčať po ceste Božích prikázaní až do poslednej chvíle môjho života.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

5. deň

Anjel strážca, môj najvernejší sprievodca, pre úlohu sprevádzať ma na ceste do neba, ktorú ti Boh zveril, vypros mi od Pána milosť verne a vytrvalo nasledovať rady o vyhýbaní sa zlu a konaní dobra, a neprestávaj ma podnecovať k čnostnému životu, aby som sa oň usiloval až do svojho posledného výdychu.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

6. deň

Anjel strážca, môj najláskavejší priateľ, pre veľkú lásku, ktorú máš voči mne, lebo veľmi miluješ Boha a vidíš, že aj On ma nesmierne miluje, vypros mi od Pána útechu v mojich trápeniach a milosť neprestajne sa dobre modliť, aby ma ustavične zahaľoval plášť Božieho milosrdenstva.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

7. deň

Môj svätý anjel strážca, najmocnejší orodovník, pre horlivosť za večnú spásu mojej duše, ktorou ťa Boh obdaril, vypros mi od neho milosť, aby som tiež vrúcne a rozvážne horlil za duchovné blaho blížnych, a tak si zaslúžil večnú spásu mojej duše.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k anjelom, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.