Modlitba a prosba za ochranu

Moja drahá Matka, Panna Mária, pokorne ťa prosím, aby si nado mnou, nad
mojím domom, manželom/manželkou, deťmi, prácou, pracoviskom… (vymenovať)
rozprestrela svoj ochranný materinský plášť a počas celého dnešného dňa
chránila mňa aj tých, za ktorých ťa prosím. Ty si Nepoškvrnená a celá krásna.
Ty si bola ustanovená, aby si rozšliapala hlavu hada. Preto sa s dôverou
viniem k tebe a verím v tvoju materinskú pomoc a ochranu. Nech táto tvoja
sila Matky a Kráľovnej neba i zeme zaženie odo mňa/od nás akúkoľvek
démonickú silu, puto, spôsob, akúkoľvek duchovnú temnotu a jej pôsobenie,
ľudí, ktorí sa stali nástrojom Zlého, nech ju spúta, aby odišla ku krížu Pána
Ježiša Krista a nedovolí jej viac mi/nám škodiť. Pokorne ťa prosím, aby sme
boli ja aj moji blízki neustále chránení mocou tvojej lásky, krásy a duchovnej
prítomnosti. Amen.

Pod tvoju ochranu…

Tip na knihu: 365 dní s Máriou