Novéna odovzdanosti

Novéna odovzdanosti

1. deň – Prenechajte mi svoje starosti

Prečo sa znepokojuješ ?
Prenechaj mi svoje starosti a všetko sa upokojí.
Veru, hovorím ti: každé pravdivé, slepé a úplné odovzdanie sa mi dosiahne to, čo si tak veľmi praješ, a
vyrieši tvoje tŕnisté situácie.
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

2. deň – Spiace dieťa v matkinom náručí

Odovzdať sa mi neznamená hnevať sa, strachovať sa, prepadnúť zúfalstvu a potom sa obrátiť na mňa
v modlitbe plnej nepokoja, aby som pomáhal.
Odovzdať sa mi znamená pokojne zavrieť oči duše, odvrátiť myšlienky od ťažkostí a dovoliť, aby som
ťa ja sám preniesol na druhý breh, ako keď matka prenáša spiace dieťa vo svojom náručí.
To, čo vás veľmi mätie a veľmi vám škodí, je vaše strachovanie, premýšľanie a túžba za každú cenu
poradiť si so všetkým, čo vás trápi.
Čo by som nespravil duši, ktorá sa na mňa obráti vo svojich duchovných a materiálnych potrebách,
pozrie na mňa a povie: „Ty sa postaraj!“ a pritom zatvorí oči a upokojí sa.
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko !“

3. deň – Buď vôľa Tvoja

Oveľa viac by mala tvoja duša zatvoriť svoje oči srdca a odpočívať v mojom náručí! Keď sa umárate
preto, aby ste dostali mnoho milostí, dostávate ich málo. A naopak – keď je vaša modlitba tichým
odovzdaním sa, je ich veľmi veľa. Keď trpíte, modlíte sa, aby som vám utrpenie vzal, ale presne podľa
vašich predstáv. Obraciate sa na mňa, ale chcete, aby som sa prispôsobil vašim predstavám. Vtedy
ste ako chorí, ktorí prosia lekára o liečbu, no sami predpisujú jej spôsob a priebeh. Nerobte to tak, ale
modlite sa, ako som vás to naučil v modlitbe Otče náš: „Posväť sa meno Tvoje“, to znamená – buď
oslávený v tejto mojej núdzi a ťažkosti. „Príď kráľovstvo Tvoje“, to znamená, nech všetko v nás a vo
svete slúži budovaniu Tvojho kráľovstva. „Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi“, to znamená:
preber túto moju záležitosť a veď všetko tak, ako je to najlepšie pre pozemský i večný život. Ak mi
úprimne povieš: „Buď vôľa Tvoja“ alebo „Postaraj sa o všetko!“, vtedy zasahujem celou svojou
všemohúcnosťou a riešim aj tie najkomplikovanejšie situácie!
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko !“

4. deň – Ty sa postaraj

Keď vidíš, že situácia sa ešte viac zhoršuje, namiesto toho, aby sa zlepšovala, neznepokojuj sa. Opäť
zatvor oči srdca a s veľkou dôverou mi hovor: „Buď vôľa Tvoja, Pane, vezmi všetko Ty do svojich
rúk!“
A ja ti sľubujem, že ja sa postarám a zasiahnem ako lekár s celou svojou Božskou mocou! A ak to bude
nutné, urobím aj zázrak. Aj keď si potom všimneš, že tvoj stav sa ešte ďalej zhoršuje, neznepokojuj sa,
ale opäť zavri oči svojej duše a opakuj: „Vezmi všetko do svojich rúk!“
A ja ťa ubezpečujem: o všetko sa postarám!
19. novembra 1970 zomrel vo veku 88 rokov don Dolindo Ruotolo, kňaz ktorému raz páter Pio
povedal: „V tvojej duši je celé nebo.“
Jeho meno „Dolindo“ znamená „bolesť“ a jeho život bol naozaj bohato naplnený bolesťou. Ako dieťa,
ako mladík, ako seminarista, aj ako kňaz prežíval jedno pokorenie za druhým v takej miere, že sa na
ňom splnili prorocké slová jedného biskupa: „Budete mučeníkom, no mučeníkom v srdci, nie krvou!“
Vo svojom obrovskom utrpení sa stával Dolindo stále viac dieťaťom, ktoré sa stále viac a viac
odovzdávalo nebeskému Otcovi. „Som úplne úbohý, úbohé nič! Moja moc je modlitba, mojim
vodcom je Božia vôľa, ktorou sa nechávam viesť za ruku. Mojou istotou na nerovnej ceste je nebeská
Matka Mária!“ Tieto slová plné dôvery odmenil Boh zo svojej strany veľkou dôvernosťou, s akou sa
prihováral duši tohto pokorného kňaza. Keď budeš čítať tieto nasledujúce slová, ktoré ti dáva Ježiš
pre skúšky tvojho života, čítaj ich tak, ako keby ich bol dal iba tebe – osobne, ako keby ich bol
povedal iba pre teba.
Keď sa ti zdá, že Pán v loďke spí, pristúp k Nemu v búrke plný dôvery a odovzdaj mu všetko s
očakávaním, že On sám ti pomôže.
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko !“

5. deň – Zatvor oči svojho Ja

Ustráchanosť, nepokoj a vôľa premýšľať nad následkami nejakej záležitosti sú proti skutočnej
odovzdanosti! Je to ako detská roztopašnosť, ako keď deti od matky žiadajú, aby sa starala o ich
potreby, no v skutočnosti to chcú robiť samé a svojimi nápadmi a vrtochmi iba kazia jej pomoc.
Zatvor oči svojho Ja a dovoľ mi pôsobiť. Pokojne zatvor oči a svoj vnútorný zrak nasmeruj celkom na
mňa!
Myšlienky na budúcnosť odožeň, ako to robíš s pokušením! Jednoducho si vo mne odpočívaj, ver v
moju dobrotu a ja ti vo svojej láske prisahám, že ak mi v tomto rozpoložení povieš: „Vezmi všetko do
svojich rúk!“, ja preberám úplne všetko, postarám sa o všetko, darujem ti útechu, oslobodím ťa a
budem ťa viesť.
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

6. deň – Zásah Mojej Lásky

A keď ťa budem musieť viesť inou cestou, než tou, ktorou chceš ísť ty, potom ťa aj napriek tomu
budem niesť vo svojom náručí, pretože neexistuje účinnejší liek, ako zásah mojej lásky.
No uvedom si jedno: Ja môžem prevziať všetko iba vtedy, keď ty svoj zrak nasmeruješ iba na Mňa, to
znamená, iba keď skutočne chceš, a keď dokonale dôveruješ. Áno, keď sa mi celkom odovzdáš!
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

7. deň – Pravá odovzdanosť

Budeš mať bezsenné noci, keď budeš chcieť všetko odhadnúť, všetko vypátrať, všetko premyslieť.
Vtedy sa spoliehaš iba na ľudské sily, na seba samého alebo čo je ešte horšie, spoliehaš sa na ľudí
tým, že sa spoliehaš na ich zásah.
To prekáža mojim plánom, ktoré s tebou mám. Ó, ako veľmi si od teba prajem skutočnú odovzdanosť
a dôveru! Prajem si ju, aby som ťa mohol obdarovať. A ako veľmi ma zarmucuje, keď ťa vidím takého
znepokojeného a zúfalého! A práve o to usiluje satan: za každú cenu ťa chce znepokojiť, aby ťa
vymanil z môjho pôsobenia a mojej lásky – aby si sa úplne oddal ľudskému mysleniu a konaniu! Preto
mi dôveruj! Odpočívaj vo mne! Vo všetkom sa mi odovzdaj!
Zázraky robím v takej miere, v akej sa mi odovzdáš a v miere, akou opovrhuješ sám sebou! Keď si v
úplnej „chudobe“, darúvam ti poklady milostí! Ak máš vlastné zdroje pomoci, aj keď iba v niektorých
veciach, si iba v prirodzenej rovine a prenechávaš veciam prirodzený priebeh, ktorý satan veľmi často
narúša.
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

8. deň – Ja, Tvoj Boh, sa postarám

Ten, kto všetko zvažuje a posudzuje nikdy nezažil a neurobil žiadne zázraky, ani nikto zo svätých nie.
S BOHOM spolupracuje iba ten, kto sa BOHU úplne odovzdáva!
Vždy, keď si všimneš, že sa všetko ešte viac zamotáva, potom so zatvorenými očami duše vyslovuj:
„Ježišu, vezmi všetko do svojich rúk!“ A celkom sa odvráť od vlastného Ja, pretože tvoj nepokojný
rozum ti to iba sťažuje, až mi napokon nebudeš vôbec dôverovať. Rob to takto častejšie vo všetkých
tvojich ťažkostiach.
Všetci to tak robte a uvidíte nikdy sa nekončiace a tiché zázraky. Zázraky, ktoré nebudú navonok
vyzerať senzačne, no pre vás budú veľké a okrem toho budú posilňovať vašu dôveru a lásku ku Mne.
Ja, váš Boh sa postarám. Uisťujem vás!
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

9. deň – Neboj sa, ja sa o všetko postarám

Vždy sa modli v tomto postoji a v tejto odovzdanosti a budeš mať veľký vnútorný pokoj a budeš
zbierať skutočné plody mojej lásky, a to aj vtedy, keď ti darujem milosť obety a lásky, ktorá so sebou
prináša utrpenie.
Zdá sa ti to nemožné? Opäť zavri oči a z celej hĺbky svojej duše volaj: „Ježišu, vezmi všetko do svojich
rúk!“ Neboj sa, ja sa naozaj o všetko postarám! Potom budeš moje meno oslavovať tým, že sa celkom
uponížiš! Tvoje modlitby nemajú takú cenu, ako jediný skutok dôvernej odovzdanosti. Dobre si to
uvedom: neexistuje účinnejší novéna ako táto:
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, vezmi všetko do svojich rúk, postaraj sa o všetko!“

Komentáre k článku

Author: Peter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *