V mene trojjediného Boha, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, vzdiaľte sa, zlí duchovia, z tohoto miesta! Nepozerajte sa, nepočúvajte, neničte a nespôsobujte zmätok v našej práci a v našich plánoch, ktoré podriaďujeme Božím spásonosným zámerom. Náš Boh je náš Pán a prikazuje vám: Odíďte a viac sa sem nevracajte! Bože, náš najvyšší Pán, tvojou Božskou mocou učiň, aby sme sa pre našich nepriateľov stali neviditeľnými! Svätý Michal Archanjel, ktorý si spolu s anjelmi v nebi premohol satana, pomôž nám zvíťaziť nad ním na zemi. Amen.

Tip na knihu: Pane, príď mi na pomoc