Modlitba č. 1

Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov,
Dožič, aby dlho žili, žehnaj mojich rodičov.
Žehnaj mojich bratov, sestry, veď nás všetkých do neba,
Obdar že nás vierou svätou, neodlúč nás od seba.
Otec, matka pre nás žijú, v práci sily tratia,
Keď nás zbožne vychovajú, nech sa k tebe vrátia. Amen.

Modlitba č. 2

Dobrý Bože, pod tvoju ochranu odporúčame svojich rodičov. Bedli nad nimi. Požehnávaj ich práce a udržuj ich pri zdraví a živote.
Daj im lásku a jednotu s tebou. Rozmnož ich vieru, dôveru v teba a lásku v srdci. Nech v tebe nájdu pravý pokoj.
Amen.

Tip na knihu: Modlitbičky

Modlitba č. 3

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Podaruj deťom otecka
na každý deň,
nie iba včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre ocka jednu,
druhú mame.