Modlitba za pápeža

Modlime sa za pápeža.
Nech ho Pán ochraňuje,
aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev.

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti
postavil si na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev;
ochraňuj nášho pápeža Františka,
ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu,
a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom
a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Pápež František na Slovensku