Modlitba matiek

Modlitby matiek sa začali v Anglicku v novembri 1995. Dve mamy, Veronika a jej švagriná Sandra pocítili Pánovo volanie, aby sa začali novým spôsobom modliť za svoje deti. Pochopili, že všetky bolesti a starosti, ktoré majú so svojimi deťmi, môžu priniesť Pánovi a dôverovať jeho slovám: „Proste a dostanete“. Cez tento prísľub si uvedomili, že Pán čaká na to, aby zobral ich bolesti, a že chce požehnať a uzdraviť ich aj ich deti, ak mu budú dôverovať. Spiritualita Modlitieb matiek spočíva v tom, že odovzdávame Pánovi svoje deti a problémy a nechávame aby On konal v ich životoch, aby sa Jeho vôľa uskutočňovala celá. Postupne sa rozšírili do celého sveta, v súčasnosti sa mamy modlia už v 100 krajinách sveta. V roku 1996 sa začali Modlitby matiek aj na Slovensku.

Modlitba č. 1

Otče v nebesiach! Plná starostí zverujem Ti svoje deti. Vezmi ich pod svoju ochranu a veď ich svojou dobrotivou rukou. Pre Teba som ich porodila, pre Teba sa znovu narodili v krste ako Tvoje deti. Sú požehnané svätým krížom, pomáhaj im, aby týmto znamením nikdy neopovrhli. Vychovávala som ich vo viere v teba a v Tvojho Syna. Daj im, nech zostanú verní vo viere. Tvoja Cirkev sa stala ich vlasťou, pomáhaj im, aby sa svojej vlasti nikdy neodcudzili. Naplň ich hlbokou radosťou, že Ti môžu slúžiť, naplň ich silou a odvahou, nech konajú dôstojne ako kresťania. A daj mi bdelé oko, múdrosť, trpezlivosť a lásku, aby som splnila svoju povinnosť ako kresťanská matka a priviedla všetky svoje deti do večného života. Mária, nebeská Matka, vezmi všetky moje deti pod svoju ochranu a veď ich k Ježišovi, nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Amen. Matka milosrdenstva, oroduj za nás! Amen.

Modlitba č. 2

Pane Ježišu, prichádzam pred teba ako matka.
Prosím, aby si žehnal mojim deťom a všetkým deťom na celom svete.

Ďakujem ti za naše deti, sú pre nás drahocenným darom.
Pomôž nám, Pane, vždy si to pripomínať, zvlášť, keď sú v ťažkostiach.

Veď žijú vo svete plnom násilia, vo svete, ktorý ťa vždy neuznáva,
vo svete, kde sa môžu stať terčom posmechu, keď vyznajú, že v teba veria.

Pane, pomôž nám poznať, že ty si stále s nami,
že s nami zdieľaš radosť i bolesť, že si víťaz nad zlou mocou.

Si s nami, keď sa smejeme a plačeš s nami v bolestiach.
Prosíme ťa, daj nám milosti, ktoré potrebujeme, aby sme naplnili zámer,
ktorý máš s naším životom a splnili svoje povinnosti v rodinách.

Ty si všemohúci Boh, ty môžeš veci zmeniť.

Obraciame sa k tebe s dôverou a láskou, pretože vieme, že odpovieš na naše prosby.
Chceme si vždy pripomínať, ako veľmi miluješ nás a naše deti a že nás povzbudzuješ,
aby sme ti odovzdali svoje problémy. Amen.

Tip na knihu: Byť ako Mária

Modlitba č. 3

Milý Pane, prichádzam do tvojho domu
velebiť tvoje sväté meno.
Daj, nech si navždy pamätám radosť,
ktorú si mi dal v čase súženia.
Naučil si ma, aby som svojim deťom nepripomínala ich chyby,
naučil si ma vrúcne objať tých, ktorí kričia v bolestiach.
Otvoril si mi srdce, aby som ich mohla prijať v láske.
Chcem chrániť všetko tvoje, čo je v nich,
všetko detské v deťoch,
a čisté v ľuďoch;
svojimi rukami, úsmevom, objatím.
Túžim vytvoriť tie najlepšie podmienky pre deti a všetkých okolo seba,
chcem prijať to, čo nemôžem zmeniť.
Chcem sa radovať z toho, čo mám.
Chcem byť vždy tebe nablízku,
aby som mohla pozorne sledovať kroky tvojej Matky. Amen.

Modlitba č. 4

Nauč ma chápať moje deti,
načúvať trpezlivo tomu, čo musia povedať
a s láskou odpovedať na všetky ich otázky.
Chráň ma toho,
aby som ich prerušovala alebo im oponovala.
Daj, aby som k nim bola tak vľúdna,
ako by oni mali byť ku mne.
Nedopusť, aby som sa niekedy smiala ich chybám.
Nech ich nikdy netrestám pre vlastné sebecké uspokojenie,
alebo aby som ukázala svoju moc.
Nech ich nevystavím pokušeniu klamať alebo kradnúť.
Stále ma usmerňuj, aby som im každým slovom a skutkom ukazovala,
že čestnosť prináša šťastie.
Prosím ťa, uzdrav ma z môjho lakomstva.
A keď nebudem vo svojej koži,
pomáhaj mi, môj Pane, radšej mlčať.
Nech si vždy uvedomím, že moje deti sú deti,
a že by som teda nemala od nich očakávať názory dospelých.
Obdaruj ma múdrosťou,
aby som im vyhovela vo všetkých ich rozumných požiadavkách,
a odvahu odoprieť im privilégiá, ktoré by im uškodili.
Sprav ma spravodlivou, pravdivou a láskavou.
Môj Pane, daj, aby si ma moje deti vážili,
milovali ma a napodobňovali ma,
tak ako ja milujem a napodobňujem Teba. Amen.