Modlitby Matiek

Modlitby Matiek

(Modlitba vďakyvzdania za materstvo)
Ďakujeme Ti, drahý Pane, za dar materstva,
za toto požehnané a dôstojné povolanie.
Pane, často nám uniká, ako veľmi nám dôveruješ,
až natoľko, že nám zveruješ do opatery svoje vzácne deti.
Prosíme Ťa, pomáhaj nám,
aby sme vždy vedeli doceniť poslanie matky.

(Prvá z ďalších modlitieb)
Pane, uschopni ma,
aby som vo svojich deťoch videla Teba,
daj mi Tvoje srdce, aby som ich milovala
a Tvoju láskavosť, aby som im pomáhala rásť.
daj mi Tvoju múdrosť, aby som ich správne viedla,
a Tvoju silu pre okamih, keď ich musím nechať,
aby kráčali samy. Amen.

(Druhá modlitba za ochranu)
Drahý Ježišu,
Ty vidíš až do hĺbky našich sŕdc a stretáš tam bolesť.
Prichádzame k Tebe, aby sme Ti odovzdali svoje deti.
Vieme, že ich miluješ väčšou láskou ako my.
Prosíme Ťa, ochraňuj nás, naše rodiny i naše stretnutia
od zlého ducha aj od každého zla.
Vieme, Pane, že Tebe patrí víťazstvo,
preto Ti ďakujeme za ochranu i zato, že si tu dnes s nami.
Amen.

(Modlitba za jednotu s ostatnými skupinkami matiek)
Drahý Pane,
zjednocujeme sa v modlitbách
so všetkými modlitebnými skupinkami matiek na celom svete.
Pane, svoje prosby prednášame s plnou vážnosťou.
Príliš veľa času sme premrhali tým,
že sme sa dali opantať starosťami a že sme chceli veci samy naprávať,
ba dokonca tým, že sme čakali so založenými rukami.
No teraz, Pane, sa pripájame ku všetkým svojim sestrám v Tvojej rodine,
chválime Ťa a ďakujeme Ti za novú nádej,
ktorú nám dávaš, keď Ti prinášame svoje deti.

(Posledná modlitba v knižočke)
Drahý Pane,
neraz sa pozastavujem nad Tvojimi cestami a nedokážem Ti plne dôverovať, lebo si myslím, že len vtedy je všetko tak, ako má byť, keď sa veci dejú podľa mojich predstáv. Teraz to ľutujem, Pane, a prosím Ťa, aby si mi pripomenul, keď mi znova napadne táto myšlienka, že Ty moje deti miluješ oveľa viac ako ja.

Author: Modlenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *