Modlitba na Veľký Piatok

Modlitba č. 1

Ukrižovaný Ježišu, aký hrozný je pohľad na Tvoje krvácajúce rany, zošľahané telo, tŕním pokrytú hlavu a bledú tvár! Tvoje kopijou prerazené srdce nech je mojím útočiskom v každej biede, úzkosti a skľúčenosti, mojím úkrytom v pokušení a v prenasledovaní.

Láskavý Ježišu, nedopusť, aby Tvoje muky boli pre mňa zbytočné. Pre lásku, ktorá otvorila Tvoje srdce po smrti na kríži, dopraj mi milosti, aby som mohol(a) umrieť v Tvojom objatí.
Amen.

Modlitba č. 2

Ukrižovaný Ježišu, posilňuj v nás vieru, nech v pokušeniach neochabne. Oživuj v nás nádej, nech nezblúdi za zvodmi sveta. Udržuj v nás dobročinnú lásku, nech sa nedá podviesť skazenosťou a svetskosťou.
Nauč nás, že kríž je cestou ku vzkrieseniu. Nauč nás, že Veľký piatok vedie k svetlu Veľkej noci. Nauč nás, že Boh nikdy nezabúda na nikoho zo svojich detí a nikdy sa neunaví odpúšťať nám a objímať nás svojím nekonečným milosrdenstvom. Ale nauč nás tiež, aby sme sa my nikdy neunavili v prosení o odpustenie a vo viere v bezhraničné milosrdenstvo Otca.

Tip na knihu: Kalvária lásky

Modlitba č. 3

Vzhliadni na mňa, dobrý a láskavý Ježišu, pokorne kľačiaceho pred Tvojou tvárou. Skrze Tvoje horiace srdce zapáľ aj v mojom srdci živú vieru, nádej a lásku, pravú ľútosť za moje hriechy a zmysel pre Tvoju vôľu. Keď s pokorou a láskou kontemplujem Tvojich 5 rán a premýšľam o nich, na myseľ mi prichádzajú slová, ktoré Ti, môj Ježiš, povedal Dávid: „Prebodli moje ruky a nohy. Mohli spočítať všetky moje kosti.“

Modlitba č. 4

Ó Ježišu, nie je to nebeská odmena, ktorú si nám prisľúbil, tým, čo ma núti milovať Ťa. Dokonca to nie je ani hrozba pekla, ktorá mi bráni urážať Ťa. Si to Ty, ó, Pane. Je to Tvoj pohľad. Pribitý ku krížu a trpiaci urážky. Je to pohľad na Tvoje trpiace telo. Je to pohľad na Tvoju bolesť a smrť. Nie je nič, čo by som Ti mohol dať, aby si ma miloval. Preto Ťa stále budem milovať láskou nesmiernou.