Modlitba prosby k Bohu Otcovi I

Bože, Stvoriteľ i Ochranca ľudského rodu, ty si stvoril človeka na svoj obraz
a krstnou milosťou si obdivuhodne obnovil jeho dôstojnosť. Pohliadni na
mňa, tvojho služobníka a vypočuj moje prosby. Prosím ťa, nech v mojom
vnútri zažiari jas tvojej slávy, aby som ťa po prekonaní všetkého útlaku,
strachu a hrôzy mohol s pokojnou mysľou i duchom spoločne chváliť
s bratmi v tvojej Cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Boh je môj Otec