Zvelebujem ťa, Pane, vzdávam ti česť a dobrorečím s tými, ktorí trpia pre tvoje meno. Ďakujem ti za lásku, akú si nám ukázal svojím umučením. Ako Boh a Pán si dovolil, aby ťa pre naše vykúpenie zajali a uväznili, opľuvali a zbičovali, tŕním korunovali a odsúdili na smrť.

Ďakujem, že si na svojich pleciach niesol kríž a zomrel na ňom. Ďakujem, že si dovolil, aby ti bok aj srdce prebodli kopijou. Zjednocujem sa s tvojou nevýslovnou láskou pri umučení a prosím, aby si zosnulých, ktorých ti zverujem, a  všetky duše trpiace v  očistci obmyl svojou krvou za všetky špiny hriechu. Prosím ťa, božský Vykupiteľ, aby si obetoval za nich nebeskému Otcovi rany svojho tela, duchovné utrpenie, opustenosť na kríži a bolestivú smrť a voviedol ich do Otcovho domu. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Ruženec za duše trpiace v očistci, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.