Zvelebujem ťa, Pane, vzdávam ti česť a dobrorečím s Máriou a  všetkými svätými v nebi. Ďakujem ti za tvoje zmŕtvychvstanie a  nanebovstúpenie, ktoré je zálohou nášho zmŕtvychvstania a účasti na tvojej sláve. Ďakujem za dar Ducha Svätého, ktorého si poslal, aby nás viedol k pravde. Ďakujem za Máriu, ktorú si obdaroval mnohými výsadami a urobil našou Matkou a Kráľovnou. Ďakujem za všetkých svätých, ktorí zvelebujú tvoje meno a sú našimi orodovníkmi pred trónom nebeského Otca.

Zjednocujem sa s tvojou nevýslovnou láskou a  na orodovanie tvojej Nepoškvrnenej Matky a všetkých svätých ťa prosím, aby si zosnulých, ktorých ti zverujem, a všetky duše trpiace v očistci očistil svojou milosrdnou láskou. Prosím ťa, aby si skrátil ich utrpenie a  naplnil ich túžbou a nádejou, že budú s tebou spojení naveky. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Ruženec za duše trpiace v očistci, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.