Modlitba za starých rodičov

Pane Ježišu, vrúcne Ťa prosíme:
– posilňuj našich starých rodičov, ktorí napriek svojej starobe, chorobe prijímajú do svojej starostlivosti svoje vnúčatá,
– posilňuj ich vieru, aby ju dokázali odovzdávať a pestovať aj u svojich vnúčat,
– udeľ našim starým rodičom milosť, aby v jeseni svojho života žili sviatostným životom a dobrým príkladom viedli k nemu aj svoje vnúčatá,
– obdar našich starých rodičov trpezlivosťou a pevným zdravím, aby dokázali svojim vnúčatám s láskou slúžiť,
– bohato odmeň všetko, čo robia touto službou pre svoje deti a vnúčatká.

Bože, ďakujem Ti za tie dva páry očí, z ktorých si urobil súčasť môjho života.
Ďakujem za každý ich pohľad, ktorý ma jemne hladí a láskavo tíši.
Ďakujem za ich úsmev, ktorým rozjasňujú moje dni.
Ďakujem za ich povzbudivé objatia, ktoré sú mi oporou.
Ďakujem za ich dobrotivú pomoc a ich modlitby.
Ďakujem za ich srdcia, z ktorých sála láska.
Ďakujem za tie dva nevyschýnajúce pramene pokory.
Bože, ďakujem Ti za babku a ďakujem Ti za dedka.

Amen.

Tip na knihu: Novéna starých rodičov k sv. Anne a Joachimovi