Modlitba v pokušení

Môj najdrahší anjel,
stoj pri mne vo chvíľach pokušenia,
osloboď ma od túžby po moci a nedopusť,
aby som zamenil klamnú krásu tohto sveta
za skutočnú krásu, ktorá vyžaruje z tvojej tváre.
Amen.