Modlitba Matky Terezy za rodinu

Nebeský Otče, vo Svätej nazaretskej rodine si nám dal vzor života. Pomôž nám, milovaný Otče, urobiť z našej rodiny nový Nazaret, kde vládne láska, pokoj a radosť. Nech je naša rodina hlboko kontemplatívna, plne eucharistická a pulzujúca životom. Pomôž nám vytrvať spolu v radostiach aj v bolestiach prostredníctvom spoločnej  rodinnej modlitby. Daj, aby sme sa milovali navzájom ako Boh miluje každého z nás, každým dňom viac vzájomne si odpúšťať, ako Ty, Otče, odpúšťaš naše hriechy. Amen.

Tip na knihu: Expresná novéna Matky Terezy