Modlitba Matky Terezy za rodinu

Modlitba Matky Terezy za rodinu

Nebeský Otče, vo Svätej nazaretskej rodine si nám dal vzor života.

Pomôž nám, milovaný Otče, urobiť z našej rodiny nový Nazaret, kde vládne láska, pokoj a radosť.

Nech je naša rodina hlboko kontempla- tívna, plne eucharistická a pulzujúca životom.

Pomôž nám vytrvať spolu v radostiach

aj v bolestiach prostredníctvom spoločnej  rodinnej modlitby.

Daj, aby sme sa milovali navzájom ako Boh miluje každého z nás, každým dňom viac  vzájomne si odpúšťať, ako Ty, Otče,

odpúšťaš naše hriechy. Amen.

Komentáre k článku

Author: Peter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *