Svätý Benedikt a jeho zázraky

1) Rozbil pohár plný jedu so znakom kríža

Opát blízkeho kláštora zomrel a mnísi tam požiadali sv. Benedikta, aby sa stal ich novým opátom. Najskôr odmietol, ale keď trvali na svojom, tak súhlasil. Benedikt bol však prísnejší ako predchádzajúci opát a čoskoro ho mnísi začali nenávidieť. Rozhodli sa ho zabiť a dať mu do pohára vína nejaký jed.

Benedikt však urobil znamenie kríža, aby požehnal víno, v tom momente sa pohár vína zrazu rozletel na malé kúsky, akoby naň bola hodená skala. Svätý Gregor Veľký píše vo svojom rozprávaní o príbehu: „nápoj smrti, ktorý nemohol vydržať znamenie života.“

2) Zachránil človeka pred utopením tým, že sa nakrátko stal inou osobou

Mních menom Placidus spadol do vody v jazere a bol rýchlo unášaný silným prúdom. Aj keď bol Benedikt od jazera vo veľkej vzdialenosti, zázračne vedel, čo sa stalo a okamžite nariadil ďalšiemu mníchovi Maurovi, aby bežal k jazeru, aby zachránil Placida.

Keď Maurus prišiel k jazeru, bez toho, aby o tom premýšľal, bežal cez hladinu jazera, schmatol Placidusa za golier a odtiahol ho späť na breh. Uvedomil si až potom, že kráčal po vode, až keď stál späť na pevnej zemi. Svätý Gregor Veľký píše, že Maurus „žasol a bál sa toho, čo urobil“.

A tu príde miesto, kde sa veci stali ešte zvláštnejšie.  Hovoriac o tejto udalosti neskôr v ten deň, Maurus trval na tom, že sotva vedel, že chodí po vode, keď sa to udialo. A Placidus? Tvrdil, že ten, kto ho vytiahol z vody uprostred jazera, nemal na sebe Maurovo oblečenie, ale Benediktovo.

Inými slovami, nejakým tajomným spôsobom, hoci Maurus bol ten, ktorý bežal k jazeru, Benedikt zázračne pracoval cez neho, kráčal po vode a zachránil Placida.

3) Čítanie v mysliach jeho mníchov

Niekoľko jeho mníchov bolo poslaných, aby doručili správu do iného mesta. Benedikt im nariadil, aby sa postili počas celej cesty, tak ako je to ich zvykom. Ale cesta trvala o niečo dlhšie, než očakávali, a niekto ich pozval do svojho domu na dobré jedlo a oni prijali – kto by sa to už len dozvedel?

Benedikt však áno. Keď sa vrátili, okamžite sa ich spýtal, kde jedli. Keď povedali, že nikde nejedli, povedal im, kde jedli a čo jedli, vrátane toho, koľko nápojov mali. Chytení pri klamstve, že Benedikt mohol poznať všetky detaily toho, čo urobili, „padli mu trasúc sa k nohám“ a priznali svoj hriech.

4) Priviedol dieťa späť do života

Počas stavebného projektu v opátstve prišiel k sv. Benediktovi sám Satan a povedal mu, že plánuje útočiť na mníchov pracujúcich na projekte. Benedikt okamžite vyslal pracovníkom varovanie. Hneď ako správa prišla, čiastočne dokončený múr sa zrútil na malého chlapca, ktorý pomáhal s prácou a zabil ho.

Mnísi vzali dobité telo mŕtveho chlapca, položili ho na stôl, Benedikt poslal všetkých z miestnosti preč a začal sa modliť. Chlapec sa zázračne vrátil k životu a jeho telo sa uzdravilo zo všetkých zranení.

Tip na knihu: Svätý Benedikt – Duchovný otec Európy

5) Presunul obrovský kameň svojou modlitbou

Niektorí mnísi boli zaneprázdnení budovaním nových ciel v ich opátstve a narazili na obrovský kameň, ktorý blokoval cestu do budovy. Dokonca ani napriek tomu, že všetci spolupracovali, neboli schopní presunúť kameň.

Čo urobili? Samozrejme, zavolali sv. Benedikta! Povedal im, že modlitbou sa kameň pohne, a – voilà! – mnísi boli pri Benediktovej modlitbe schopní ľahko presunúť kameň.

6) Tvrdohlavý démon

Muž v neďalekom meste bol posadnutý démonom a jeho miestny biskup ho z neho nedokázal vyhnať. Poslal muža do svätyne mnohých svätých mučeníkov, ale bez akéhokoľvek účinku.

Nakoniec biskup zavolal Benedikta, ktorý vzýval v modlitbe nášho Pána Ježiša Krista a okamžite oslobodil človeka od démona. Benedikt mužovi zanechal dve pravidlá, aby sa vyhol ďalšiemu démonickému útoku: (1) zdržať sa mäsa počas zvyšku jeho života a (2) nepokúšať sa vstúpiť do kňazstva.

7) Nezaujatý diabolským podvodom

Počas výstavby Benedikt požiadal, aby mnísi vykopali hlbokú dieru na určitom mieste. Mnísi našli starú mosadznú sošku. Z nejakého dôvodu jeden z mníchov postavil sošku v kuchyni; nie s úmyslom uctievať ho, ale len ako miesto, kde sa to dočasne umiestni.

Zrazu v kuchyni vypukol mohutný oheň. Mnísi, ktorí sa obávali, že oheň môže pohltiť celú ich budovu, prosili Benedikta o pomoc. Benedikt však povedal, že nevidí žiadny oheň. Keď mnísi trvali na tom, že kuchyňa je plná plameňov, Benedikt si uvedomil, že plamene boli trikom diabla, ktorý ich vystrašil – trik, ktorý bol však na neho úplne neúčinný. Modlil sa, aby sa mnísi oslobodili od podvodu a ich oči boli zrazu oslobodené pre pravdu.

Zdroj: Churchpop.com