Modlitba pred eucharistiou

Pane, prežívame ťažké chvíle. Prosíme ťa, odpusť nám naše správanie, náš ľahostajný prístup k zlu, naše zľahčovanie, keď sme si ubližovali a teba nemali na prvom mieste.

Zmiluj sa nad nami hriešnymi; prijmi naše skutky pokánia zo spovedí, ale aj tie, ktoré si pridávame dobrovoľne. Zmiluj sa nad nami, ale aj všetkými; i tými, čo nechcú nič meniť v živote.

Otvor nám oči, ako si urobil tomu slepcovi. Otvor nám oči, aby sme dobre videli seba, ako vyzeráme; otvor nám oči, aby sme uzreli teba.

Uzdrav nás, Pane, od sebectva, od krivdenia si navzájom, od posmeškárstva, od ponižovania sa navzájom; uzdrav naše duše, aby milovali, najprv teba a pre teba blížneho – i toho nepriateľa, či nesympatického.

Pane, Božský lekár, uzdrav nás na tele i na duši. Ukonči skúšku, ktorá na nás dolieha; dotkni sa našich sŕdc, aby spoznali teba. Odovzdávame ti naše Slovensko, osobitne našu farnosť so všetkými rodinami, nábožnými i vlažnými, alebo neveriacimi.

Zasväcujeme sa tvojmu milosrdnému Srdcu, vkladáme sa s dôverou do tvojho náručia. Bože, zmiluj sa nad nami! Amen.

Tip na knihu: Kristoterapia – riešime problémy života s Kristom