Modlitba prosby k Bohu Otcovi II.

Všemohúci Bože, ty dávaš opusteným prebývať v domoch a väzňov
privádzaš k šťastiu, pozri na moje utrpenie a príď mi na pomoc; premôž
ničomného nepriateľa, aby mi udelená sloboda po premožení jeho moci
priniesla pokoj; nech ťa po návrate k pokojnej zbožnosti môžem velebiť za
to, že svojmu ľudu dávaš silu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Novéna ku cti nebeského Otca