Bože náš, dnes slávime pamiatku zvestovania – udalosti, keď si poslal svojho anjela, aby Panne Márii oznámil veľké tajomstvo záchrany ľudstva. Pomôž nám, aby sme aj my mohli s radosťou prijať tvoje slovo a nasledovať tvoju vôľu tak ako ona. Pomôž nám prijímať tvoje plány pre nás, aj keď sú neznáme a náročné. Daj nám dôveru, aby sme v každej situácii našli pokoj v plnení tvojej vôle a aby sme boli ochotní byť tvojimi nástrojmi lásky a milosrdenstva vo svete. Nech v nás prebýva tvoj Duch Svätý a nech nás po celý život vedie po ceste pravdy a lásky. Amen.

Tip na knihu: Mystické mesto Božie II – Vtelenie