Milovaný Ježišu, ty si Kráľom lásky, preto sa dnes v tejto Tvojej láske, v moci Tvojho Božského Srdca rozhodujem odpustiť svojmu partnerovi – svojej partnerke.

Ježišu, odpúšťam v tejto chvíli svojmu partnerovi všetky myšlienky, gestá, slová, skutky, ktoré zranili moje srdce a spôsobili mu nekonečnú bolesť.

Odpúšťam mu, že jeho láska nebola dosť veľká, nebola dosť skutočná, aby vydržala všetko a darovala všetko.

Odpúšťam svojmu partnerovi citovú nevyzretosť, s akou pristupuje k nášmu vzťahu, egoizmus, ktorým ničí všetko, čo by malo našu lásku posilňovať.

Odpúšťam svojmu partnerovi nedostatok nehy, citu, tolerancie, pozornosti. Odpúšťam mu prejavy, v ktorých sa hanbil za svoju lásku voči mne a tak zraňoval moje srdce.

Odpúšťam mu chvíle, v ktorých myslel výhradne na seba a zabudol, že v skutočnej láske dvaja tvoria jednotu.

Odpúšťam mu slová, gestá, pohľady bez nehy, okamihy bez súcitu, plné ľahostajnosti voči mne, v ktorých som strácal/a svoju sebaistotu a vieru v jeho lásku, no najmä v svoju hodnotu.

Odpúšťam mu nedostatok času pre moje potrebujúce srdce, nedostatok porozumenia vo chvíľach, keď stál proti mne snáď celý svet.

Odpúšťam mu, že sa nedokázal zastať mojej lásky, mojej osoby v čase, keď ma iní slovami, činmi, výsmechom, klebetami, posudzovaním chceli znemožniť a súdiť.

Odpúšťam svojmu partnerovi jeho mlčanie, ktoré spôsobilo, že sa moja láska cítila nepotrebnou záťažou.

Odpúšťam mu mlčanie, v ktorom som márne hľadal/a pravdu a lásku…

Odpúšťam môjmu partnerovi všetky chvíle, v ktorých ma svojím správaním zneistil, ponížil, či zahanbil.

Odpúšťam mu, že nepochopil čo vyžaduje skutočná láska, aby mohla rásť a dozrievať, aby mohla meniť svet v nás i okolo nás.

Odpúšťam mu, že svoju pozornosť sústredil často na veci nepodstatné a to skutočne dôležité nechal uniknúť.

Odpúšťam svojmu partnerovi slová poloprávd a klamstiev, v ktorých sa snažil zakryť skutočnosť, odpútať pozornosť od reality, ktorá znamenala podvedenú lásku.

Odpúšťam mu obdivné pohľady, ktoré nepatrili mne, ale iným a ktoré tak bolestne ranili moje odovzdané srdce.

Odpúšťam mu slová irónie, skrze ktoré ma chcel presvedčiť o mojej pochabosti a nezmyselnosti mojich argumentov.

Odpúšťam svojmu partnerovi neveru v myšlienkach, pohľadoch, skutkoch. Neveru, ktorá znamená, že jeho srdce nebolo dosť zrelé a dosť obetavé, aby dokázalo skutočne milovať.

Odpúšťam mu, že nedokázal byť dosť čestný, dosť milosrdný voči mojim chybám a že ma obviňoval i vo chvíľach, kedy som neučinil/a nič zlé.

Odpúšťam, môj Pane, svojmu partnerovi, že zabudol na sviatosť manželstva, že zabudol, že našou prísahou prisahal pred Tebou a Ty ako Všemohúci Boh požehnávaš a posilňuješ svojou milosťou všetky okolnosti, ktoré náš zväzok prinesie.

Odpúšťam mu, že chcel všetko v našich problémoch riešiť sám, bez Tvojej Božej pomoci, bez viery a tiež bez mojej lásky.

Odpúšťam svojmu partnerovi, v mene pravej Lásky, všetko, čo nebolo láskou a odovzdávam ho do rúk Tvojich, môj láskavý Bože. Ty si všemohúci, ktorý mení nezmeniteľné! Zmeň, pretvor i lásku môjho partnera na lásku svätú a plnú Tvojho Ducha.

Pokorne Ťa prosím, neprestaň požehnávať srdce môjho partnera, nech je naplnené pokorou, vierou a obetavou láskou. O to dnes prosím v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Ako víťaziť nad satanom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.