Modlitba pri adorácii

Nebeský Otče,
ďakujeme Ti za dar života
a za to, že si nás stvoril na svoj obraz.
Ty si Boh živý a pravdivý
a prichádzaš v celej svojej žiare,
aby si nás zalial nebeským svetlom.
Ďakujeme Ti za zázrak Tvojho stvorenia
a za to, že nás obklopuješ toľkou nádherou.
Ďakujeme Ti, že nám dávaš miesto
vo svojom pláne stvorenia.
Nič sa nevyrovná Tvojej štedrosti k nám,
Tvojim synom.
Naplň nás radosťou v tomto čase modlitby,
aby sme Ťa chválili a uctievali
za Tvoje veľké požehnania.
Amen.

Tip na knihu: 100 modlitieb k adorácii