Otec Cyril od Matky Božej bol bosý karmelitán, prvý a najhorlivejší ctiteľ Pražského Jezuliatka.

Ó, Ježiško, tebe sa oddávam,
na príhovor tvojej Matičky žiadam:
v núdzi mi pomôž a daj mi seba,
hľa, ja pevne verím, Pane, v teba.

Že mi tvoja milosť vždy prospeje,
to je moja jediná nádej.
Že som hneval teba, veľmi ľutujem,
z celého srdca svojho teba milujem.

Ó, Ježiško môj, na pomoc mi prichádzaj,
na vytrvanie mi hojnú silu daj!
Chcem sa naozaj polepšiť,
nikdy viacej nehrešiť,
tvoja ja chcem byť obeť,
z lásky k tebe trpieť.

Môj Ježiško, len teba milujem,
navždy sa ti celý dnes venujem.
Pre lásku k tebe, Spasiteľovi,
pol srdca dám i nepriateľovi.

Zbav ma trýzne mojej, daj mi seba,
za to s pokorou ja prosím teba.
Daj, aby som s tebou, s Jozefom
a s tvojou milou Matičkou
mohol mať účasť na večnej radosti.

Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Pražské Jezuliatko, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.