Nebeský Otče, vďačíme ti za tvoju milosť a ochranu v čase nedávneho zemetrasenia. Uvedomujeme si, že si bol s nami v našich strastiplných okamihoch a chránil si nás pred ešte väčším nešťastím.

Vďačíme ti za to, že si nám dal silu prekonať strach a paniku a pomáhal nám zachrániť seba i našich blízkych. Tvoja milosť bola naším útočišťom a tvoja láska nás posilňovala v ťažkých chvíľach.

Dnes ťa chválime a vzdávame ti vďaku za tvoju bezpodmienečnú lásku a starostlivosť. Prosíme ťa, aby si bol aj naďalej s nami, keď sa teraz snažíme obnoviť naše životy a naše spoločenstvo po tomto zemetrasení. Daj nám múdrosť, silu a srdcia otvorené pre pomoc tým, ktorí stále trpia následkami tejto katastrofy.

Prosíme ťa, zbav nás strachu a pomôž nám nájsť pokoj vo viere, že si s nami v každej situácii. Vďačíme ti za tvoju neustálu prítomnosť a výhľad na lepšiu budúcnosť.

V tvojom svätom mene sa modlíme. Amen.

Tip na knihu: Novéna odovzdanosti