Mária, tak ako Dieťa Ježiš sa odovzdávam do tvojich rúk a prijímam všetku nehu tvojho milujúceho pohľadu voči mne. Viem, že ma miluješ jedinečnou a neopakovateľnou láskou. Nepozeráš sa na moje hriechy, privinieš si ma na svoje Nepoškvrnené Srdce. Mária, tvoj nežný hlas ma upokojuje, lebo je to vyliatie Ducha Svätého. Mária, miluješ ma až do prebodnutia mečom bolesti, ako sa Ježiš sňatý z kríza odovzdáva do tvojho náručia.

Uprostred temnoty tohto sveta viem, že moje šťastie je ovocím tvojich sĺz. Mária, ktorá si celá Božou nehou voči mne, očarovala si ma svojou láskou, výzorom a jemnosťou, krásou najkrajšej dievčiny vesmíru. Pre jeden tvoj milujúci pohľad vydržím na kríži svojho života. Mária, vezmi si všetko, čo som ti ešte nedal a čo som doteraz nedokázal odovzdať. Odovzdávam ti všetky chvíle, v ktorých zabúdam na Boha a obeta tvojho Syna je mi ľahostajná. Odovzdávam ti všetky dni svojej duchovnej noci plnej nepokoja, úzkostí, pochybností a neviery. Odovzdávam ti každé utrpenie vo svojom živote.

Premeň všetky moje rany na najkrajšie perly pre Ježiša. Prosím o túto milosť skrze umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie tvojho Syna. Odovzdávam ti každý svoj pocit osamelosti. Daj mi vieru v to, že len v samote s Bohom, keď sa ponorím do lásky Otca i Syna i Ducha Svätého, sa stratí moja najhlbšia osamelosť. Mária, nepoškvrnene počatá, odovzdávam ti zázrak môjho počatia a dávam ti ho. Odovzdávam ti celý môj život, všetky myšlienky, pocity, túžby, sny a plány, všetko, čo mám a čo som. Používaj ma mocným spôsobom pre šírenie kráľovstva Otca i Syna i Ducha Svätého na zemi a celkového víťazstva nad Satanom. Osobitne odovzdám tebe, Najkrajšia, chvíľu mojej smrti. Môj život a moja smrť sú v tvojich rukách, Mária. Už sa nemusím ničoho báť.

Prosím, očisti a úplne vezmi to, čo vo mne patrí tebe a ja som o tom doteraz nevedel. Prenikni celé vnútro môjho bytia. Otváram ti dvere svätyne mojej duše. Skry ma v sebe tak, ako ťa Duch Svätý skryl svojím tieňom. Skrytý v tebe pred diablom som celý tvoj a ty si celá moja. Navždy. Milujem ťa, Mária.

Dovidenia v nebi. Amen.

Túto modlitbu nájdete v knihe Kecharitomene – Milostiplná, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.