Najdôstojnejšie knieža anjelských zborov, udatný bojovník Najvyššieho Boha, horlivý milovník Pánovej slávy, postrach vzbúrených anjelov, láska a rozkoš všetkých dobrých anjelov, svätý Michal Archanjel!

Chcem patriť medzi tvojich ctiteľov, preto sa ti dnes odovzdávam. tvojej starostlivej ochrane zasväcujem seba samého, moju rodinu a priateľov, moju prácu a všetko, čo ku mne patrí. Aký skromný je to dar, keď uvážim, že som iba úbohý hriešnik. Tebe sa však páči láska môjho srdca. Pamätaj, že od dnes som pod tvojou ochranou, a tak oroduj za mňa po celý môj život.

Vypros mi odpustenie mojich mnohých a ťažkých hriechov, ako aj milosť milovať celým srdcom Boha, Pána Ježiša Krista, Najdrahšieho Spasiteľa, Najsladšiu Pannu Máriu a všetkých ľudí, mojich bratov, ktorých Nebeský Otec miluje a ktorých Boží Syn vykúpil. Vyprosuj mi všetku pomoc, potrebnú na dosiahnutie koruny večnej slávy. Vždy ma bráň, zvlášť v poslednej chvíli môjho života, pred nepriateľmi mojej duše.

Príď, slávny archanjel, posilňuj ma v boji a odvráť odo mňa pekelnú priepasť, onoho vzbúreného a pyšného anjela, ktorého si kedysi premohol a zvrhol z neba. Svätý Michal Archanjel, zaveď ma pred Boží trón, aby som spolu s tebou a so všetkými anjelmi mohol spievať na chválu, česť a slávu tomu, ktorý kraľuje naveky vekov. Amen.

(Túto modlitbu zasvätenia sa modlia denne po každej Svätej omši vo Svätyni na vrchu Gargano v Taliansku, kde sa Svätý Michal archanjel zjavoval v rokoch 490-496.)

Tip na knihu: 21 dní s Michalom Archanjelom