Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si dostala od Boha poslanie i vládu, aby si rozmliaždila hlavu satana, pokorne ťa prosíme, zošli svoje nebeské zástupy, aby na tvoj rozkaz a tvojou mocou prenasledovali zlých duchov, všade nad nimi víťazili, ich moc zlomili a zvrhli ich do priepasti. „Kto je ako Boh?“ Ó, dobrotivá a presladká Matka, ostaň naveky našou láskou a nádejou. Ó, božská Matka, pošli svätých anjelov, aby nás chránili a zlého ducha zahnali ďaleko od nás! Amen.

(Pápež svätý Pius X. túto modlitbu odporúčal a 8. júla 1908 obdaril odpustkami. Má mimoriadnu silu proti pôsobeniu Zlého. Preklad podľa knihy José María Zavala: Víťazstvo nad démonom. Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 2015.)

Tip na knihu: S Máriou proti Satanovi