Modlitba Zdravás (Anjelské pozdravenie)

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Vo východných cirkvách (gréckokatolíckej a pravoslávnej) je posledná časť modlitby odlišná od rímskokatolíckeho textu. V dlhšej verzii, používanej napr. gréckokatolíkmi na Slovensku, znie: „…tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.“ Existuje aj kratší variant záveru: „…tvojho života, lebo si porodila Spasiteľa našich duší.“